Co se událo

11. 11. 2021 uspořádala naše mateřská škola venkovní akci Svatý Martin. S dětmi jsme si připravily kulturní program, pro rodiče byl připravený punč a pro děti soutěže. Děkujeme rodičům za zajištění občerstvení.

Halloween 2021

26.10.2021

V úterý 26. 10. 2021 jsme s dětmi ve školce oslavili Halloween.

Ve středu 20. 10. 2021 se u nás ve školce konal tradiční Červený den. Děti přišly oblečené do červeného oblečení, ochutnávaly vypěstované ovoce a zeleninu z jejich zahrádek a povídali jsme si o podzimu a červené barvě, která k němu neodmyslitelně patří.

Do školky nám donesli z obecního úřadu 3 velké dýně, které děti vydlabaly a paní učitelka vystavila před školkou.

Poslední zářijový den jsme se s dětmi vypravili na hřiště ve Hnojicích, kde měly děti připravené vystoupení pro rodiče, nachystaly jsme pro děti soutěže, děti si s rodičemi opekli špekáčky na ohni a samozřejmě děti s rodičemi pouštěli draky.

Ve středu 15. 9. 2021 děti absolvovaly tradiční dopravní den jízdou zručnosti na koloběžkách a kolech.

Zvoneček 2021

11.06.2021

V pátek 11. 6. 2021 proběhla na školní zahradě tradiční akce Zvoneček - rozloučení s předškoláky.

Den dětí

01.06.2021

Společně jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí na naší školní zahrádce.