Co se událo

Poslední zářijový den jsme se s dětmi vypravili na hřiště ve Hnojicích, kde měly děti připravené vystoupení pro rodiče, nachystaly jsme pro děti soutěže, děti si s rodičemi opekli špekáčky na ohni a samozřejmě děti s rodičemi pouštěli draky.

Ve středu 15. 9. 2021 děti absolvovaly tradiční dopravní den jízdou zručnosti na koloběžkách a kolech.

Zvoneček 2021

11.06.2021

V pátek 11. 6. 2021 proběhla na školní zahradě tradiční akce Zvoneček - rozloučení s předškoláky.

Den dětí

01.06.2021

Společně jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí na naší školní zahrádce.

V úterý 11. 5. 2021 jsme realizovali Zdravý projektový den, kdy si děti vysadily a zasely některé druhy zeleniny a bylinek.

Bílý den

04.02.2021

I v letošním roce jsme ve školce oslavili Bílý den.

Tak jako každý rok jsme i letos zamířili na návštěvu do místního kostela, kde si děti prohlédly výzdobu kostela i kostel samotný.