PRO RODIČE

Provozní doba

Naše školka je otevřená vždy od 6:15 a zavíráme 16:15.

Pokud Vaše děti jdou po obědě, vyzvedněte si je, prosím, mezi 12:00 a 12:15. Později již mají děti klidový režim. 


Školné

V naší mateřské škole se platí školné ve výši 200,- Kč/měsíc. Školné se platí na bankovní účet školy, a to do 15. dne každého měsíce. Platba probíhá pro aktuální měsíc.

Během povinné předškolní docházky jsou děti od platby školného osvobozeny.


Odhlašování obědů

Obědy rodiče odhlašují na webu www.strava.cz . Nejpozději je možné oběd odhlásit do 13:00 pro následující pracovní den.

Při nemoci si můžete vyzvednout oběd vyzvednout pouze první den nemoci. Neodhlášené obědy propadnou.


Interiér naší MŠ