Akce 2023/2024

26.06.2023

Září

 • Třídní schůzka
 • Dopravní den
 • Logopedická depistáž
 • Šipkovaná

Říjen

 • Červený den
 • Pouštění draků na hřišti u sokolovny
 • Výstava plodů zahrádky
 • Halloween

Listopad

 • Zooterapie
 • Uspávání broučků
 • Vánoční tvoření v MŠ
 • Rozsvícení Vánočního stromečku u obecního úřadu

Prosinec

 • Mikuláš a divadlo v MŠ
 • Vánoční nadílka v MŠ s rodiči

Leden

 • Návštěva kostela
 • Bílý den
 • Planetárium
 • Individuální konzultace pro rodiče předškoláků

Únor

 • Masopust
 • Divadlo v MŠ
 • Pohádkový den

Březen

 • Žlutý den
 • Jedlička a pletení pomlázky
 • Měsíc knihy - návštěva knihovny
 • Vynášení zimy do Hájku
 • Vstávej semínko holala

Duben

 • Beseda s Obecní policií Štěpánov
 • Modrý den - Den Země
 • Ukliďme Česko
 • Čarodějnický rej

Květen

 • Zápis do MŠ a den otevřených dveří
 • Besídka ke dni maminek
 • Zelený den + osázení záhonů před MŠ
 • Školní výlet

Červen

 • Den dětí
 • Sokolský slet
 • Zvoneček - rozloučení s předškoláky