Akce 2020/2021

03.09.2020

Září

 • Canisterapie
 • Týdenní projekt "Seznamování s obcí" (hřiště, sokolovna, knihovna, obchod, obecní úřad, Drevos, ...)
 • Dopravní den
 • Návštěva knihovny

Říjen

 • Podzimní výstava před MŠ
 • Pouštění draků
 • Červený den
 • Halloween

Listopad

 • sv. Martin - Lampionový průvod a program na hřišti
 • Návštěva knihovny
 • Rozsvícení Vánočního stromečku na obci

Prosinec

 • Mikuláš a divadlo v MŠ
 • Čertovská besídka v MŠ
 • Vánoční nadílka v MŠ

Leden

 • Návštěva kostela
 • Lyžařský výcvik APV Uničov
 • Plavecký kurz

Únor

 • Bílý den
 • Masopust
 • Český červený kříž (projektový den)

Březen

 • Žlutý den
 • Jedlička a pletení pomlázky (projektový den)
 • Měsíc knihy (návštěva knihovny)
 • Vynášení zimy (projektový den)

Duben

 • Beseda s Obecní policíí Štěpánov (projektový den)
 • Modrý den - Den Země
 • Ponožkový den na podporu Downova syndromu
 • Čarodějnický rej

Květen

 • Zápis do MŠ a den otevřených dveří
 • Svátek matek (vystoupení dětí)
 • Kácení máje před MŠ
 • Hasiči Uničov

Červen

 • Den dětí
 • Závěrečná besídka
 • Zelený den
 • Školní výlet
 • Zvoneček (rozloučení s předškoláky)