Organizace dne

12.01.2020
6:15 - 8:40   Hry a činnosti dle volby dětí, zájmové, individuální činnosti, pobytová chvilka


8:40 - 9:00   Hygiena, svačina

9:00 - 9:35   Komunitní kruh, řízené činnosti, hodnocení aktivit

9:35 - 11:45   Hygiena. oblékání, pobyt venku

11:45 - 12:15   Hygiena, oběd

12:15 - 14:15   Odpočinek, klidové činnosti s dětmi, které nespí

14:15 - 14:45   Hygiena, odpolední svačina

14:45 - 16:15   Odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi