Mateřská škola Hnojice

Aktuality

4. 10. Logopedická depistáž v MŠ

11. - 15. 10. Výstava nejkrásnějšího ovoce a zeleniny ze zahrádky

20. 10. Červený den

26. 10. Halloween


O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Poslední zářijový den jsme se s dětmi vypravili na hřiště ve Hnojicích, kde měly děti připravené vystoupení pro rodiče, nachystaly jsme pro děti soutěže, děti si s rodičemi opekli špekáčky na ohni a samozřejmě děti s rodičemi pouštěli draky.

Ve středu 15. 9. 2021 děti absolvovaly tradiční dopravní den jízdou zručnosti na koloběžkách a kolech.

Zvoneček 2021

11.06.2021

V pátek 11. 6. 2021 proběhla na školní zahradě tradiční akce Zvoneček - rozloučení s předškoláky.