Mateřská škola Hnojice

Aktuality

O nás


Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Ve středu 11. května 2022 se v naší školce konala tradiční akce Zelený den. Děti přišly do školky v zeleném oblečení a byly pro ně připraveny hry a soutěže. Děti také osázely nové vyvýšené záhony před školkou zeleninou, ovocem a bylinkami.

V úterý 26. 4. 2022 naši školku navštívil pan Jurásek, který dětem povídal o včelaření a přinesl ukázat včelí úl.

Dnes jsme se v rámci akce Ukliďme Česko vypravili s dětmi posbírat odpadky v Hájku.