Mateřská škola Hnojice

Aktuality

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září.

!!! 

Prosíme rodiče, aby do MŠ VSTUPOVALI V ROUŠCE a zdržovali se v šatně pouze nezbytně nutnou dobu
!!!
RODIČE ANI SOUROZENCI DĚTÍ SE NEMOHOU VOLNĚ POHYBOVAT V PROSTORÁCH MŠ
!!!

O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Bílý den

04.02.2021

I v letošním roce jsme ve školce oslavili Bílý den.

Tak jako každý rok jsme i letos zamířili na návštěvu do místního kostela, kde si děti prohlédly výzdobu kostela i kostel samotný.

Letošní Vánoce jsme si ve školce moc užili. Děti ozdobily stromeček ve školce a Ježíšek přinesl dárky. Také jsme s dětmi ozdobili stromeček před školkou a k tomu jsme si dali punč a perníčky.