Mateřská škola Hnojice

Aktuality

8. - 11. 11. - Svatý Martin (venkovní akce u kostela)

16. 11. - Vánoční focení od firmy Photodienst

23. 11. Návštěva obecní knihovny


O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

11. 11. 2021 uspořádala naše mateřská škola venkovní akci Svatý Martin. S dětmi jsme si připravily kulturní program, pro rodiče byl připravený punč a pro děti soutěže. Děkujeme rodičům za zajištění občerstvení.

Halloween 2021

26.10.2021

V úterý 26. 10. 2021 jsme s dětmi ve školce oslavili Halloween.

Ve středu 20. 10. 2021 se u nás ve školce konal tradiční Červený den. Děti přišly oblečené do červeného oblečení, ochutnávaly vypěstované ovoce a zeleninu z jejich zahrádek a povídali jsme si o podzimu a červené barvě, která k němu neodmyslitelně patří.