Mateřská škola Hnojice

Aktuality

O nás


Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Zvoneček 2022

28.06.2022

Ve středu 22.6. 2022 proběhla v naší MŠ akce s názvem Zvoneček, při které jsme se loučili s našimi školáky kteří po prázdninách půjdou do první třídy.

ZOO 2022

07.06.2022

V pondělí 6.7. 2022 jsme výletovali do ZOO na Svatém Kopečku.

Ve středu 1. 6. 2022 jsme ve školce oslavili Mezinárodní den dětí. Děti hledaly poklad, plnily úkoly a soutěžily na hřišti u mateřské školy.

Ve středu 11. května 2022 se v naší školce konala tradiční akce Zelený den. Děti přišly do školky v zeleném oblečení a byly pro ně připraveny hry a soutěže. Děti také osázely nové vyvýšené záhony před školkou zeleninou, ovocem a bylinkami.