Mateřská škola Hnojice

Aktuality

1. 6. - Den dětí

4. 6.  - Beseda s Obecní policií Štěpánov

11. 6. - Zvoneček - rozloučení s předškoláky

O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Zvoneček 2021

11.06.2021

V pátek 11. 6. 2021 proběhla na školní zahradě tradiční akce Zvoneček - rozloučení s předškoláky.

Den dětí

01.06.2021

Společně jsme s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí na naší školní zahrádce.

V úterý 11. 5. 2021 jsme realizovali Zdravý projektový den, kdy si děti vysadily a zasely některé druhy zeleniny a bylinek.