Mateřská škola Hnojice

Aktuality

O nás


Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Šipkovaná

22.09.2023

Ve středu 20.9. proběhla v okolí naší MŠ Šipkovaná. Děti šly cestou pomocí šipek, hledaly ukryté zprávy a plnily úkoly.

Zvoneček 2023

29.06.2023

Dnes jsme se rozloučili s předškoláky naší tradiční akcí Zvoneček. Předškoláci se zapsali do pamětní knihy, zazvonili si na zvoneček. Dostali na památku stužku, vysvědčení a knížku. Poté měly děti přichystané občerstvení na školní zahradě.

Výlet 2023

27.06.2023

Kvůli výskytu neštovic jsme letos museli vynechat školní výlet do ZOO Olomouc. Místo toho jsme vyrazili na pěší výlet okolo Hnojic. Děti měly přichystané občerstvení a na hřišti u Sokolovny hledaly poklad.