Mateřská škola Hnojice

Aktuality

O nás


Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 jsme si s dětmi pro rodiče připravili Indiánskou besídku. Pro děti byly připraveny soutěže a občerstvení od rodičů.

Dnes se v naší školce konal tradiční Zelený den. Povídali jsme si s dětmi o jaru a jarním počasí a pro děti byly připraveny soutěže a tvoření.