Mateřská škola Hnojice

Aktuality

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září.

!!! 

Prosíme rodiče, aby do MŠ VSTUPOVALI V ROUŠCE a zdržovali se v šatně pouze nezbytně nutnou dobu
!!!
RODIČE ANI SOUROZENCI DĚTÍ SE NEMOHOU VOLNĚ POHYBOVAT V PROSTORÁCH MŠ
!!!

O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Canisterapie

17.09.2020

17. 9. 2020 proběhla v naší školce canisterapie s panem Kašpárkem.

Zvoneček

16.06.2020

16. 6. 2020 proběhla v naší mateřské školce tradiční akce Zvoneček - rozloučení se školáky.

Den dětí

03.06.2020

Ve středu 3. 6. 2020 jsme v Mateřské škole oslavili Den dětí. Děti plnily úkoly, hledaly poklad a soutěžily na hřišti u Mateřské školy.

Bílý den

19.02.2020

19. 2. 2020 proběhl v mateřské škole tradiční "Bílý den", jehož cílem bylo přiblížit dětem zimní období.