Mateřská škola Hnojice

Aktuality

O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

V prosinci jsme s dětmi ozdobili stromeček před školkou i ve školce, zdobili jsme cukroví, pouštěli lodičky z ořechů a čekali jsme na nadílku od Ježíška.

V pátek 3. 12. 2021 na děti čekala Mikulášská nadílka. Po splnění všech úkolů děti našly dárečky od Mikuláše, který je schoval na školní zahradě.

11. 11. 2021 uspořádala naše mateřská škola venkovní akci Svatý Martin. S dětmi jsme si připravily kulturní program, pro rodiče byl připravený punč a pro děti soutěže. Děkujeme rodičům za zajištění občerstvení.

Halloween 2021

26.10.2021

V úterý 26. 10. 2021 jsme s dětmi ve školce oslavili Halloween.