Mateřská škola Hnojice

Aktuality

O nás


Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

V pátek 2. 12. 2022 proběhla v naší školce Mikulášská nadílka a paní Nováková nám zahrála se svým kolegou divadelní představení.

Svět plazů je úplně jiný než náš. Jinak loví, jinak žijí, jinak se pohybují. I jejich anatomie je naprosto odlišná od jakéhokoliv jiného zvířete. Tito "malí dinousauři" děti naprosto fascinují. Lektorka nás navštívila na začátku listopadu.

Halloween 2022

31.10.2022

V pondělí 31. 10. 2022 proběhla v naší školce již tradiční akce Halloween. Děti přišly do školky ve strašidelných kostýmech, zúčastnily se přichystaných soutěží a dostaly pohoštění.