Mateřská škola Hnojice

Aktuality

Zvoneček 2020:

16. 6. 2020 proběhne v MŠ rozloučení s předškoláky.

O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Den dětí

03.06.2020

Ve středu 3. 6. 2020 jsme v Mateřské škole oslavili Den dětí. Děti plnily úkoly, hledaly poklad a soutěžily na hřišti u Mateřské školy.

Bílý den

19.02.2020

19. 2. 2020 proběhl v mateřské škole tradiční "Bílý den", jehož cílem bylo přiblížit dětem zimní období.

Ve čtvrtek 13. února 2020 jsme se s naší školkou vydali do Žerotína, kde jsme se zúčastnili zajímavého programu pojízdného Planetária Morava. Dětem byla promítnuta pozměněná pohádka O červené Karkulce.