Mateřská škola Hnojice

Aktuality

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září.

!!! 

Prosíme rodiče, aby do MŠ VSTUPOVALI V ROUŠCE a zdržovali se v šatně pouze nezbytně nutnou dobu
!!!
RODIČE ANI SOUROZENCI DĚTÍ SE NEMOHOU VOLNĚ POHYBOVAT V PROSTORÁCH MŠ
!!!

O nás

Naše mateřská školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí a je umístěna v přízemí budovy bývalé základní školy. Od roku 2003 jsme samostatný právní subjekt. Zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření důvěrného prostředí mezi dětmi a dospělými, ve vzájemných vztazích kladou důraz na toleranci, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Vzdělávací činnost mateřské školy je zaměřena na estetickou výchovu, na poznávání přírody, vlastní kultury, na posilování úcty k rodině, tradicím, národním hodnotám země. Mateřská škola dosahuje výborných výsledků při výchově sounáležitostí dětí s prostředím, ve kterém žijí.


Co se u nás událo

    

Mikuláš

03.12.2020

Dnes naši školku navštívil Mikuláš a anděl s čertím miminkem. Děti jim slíbily, že budou celý rok hodné a nebudou zlobit.

Červený den

14.10.2020

Každý rok na podzim v naší školce oslavujeme Červený den. Povídáme si o podzimním období, děti se učí rozpoznávat základní barvy kolem sebe a společně ochutnáváme plody podzimu.

Dopravní den

23.09.2020

V první podzimní den jsme u naší školky absolvovali tradiční Dopravní den - malé děti na koloběžkách, předškoláci na kolech.

Canisterapie

17.09.2020

17. 9. 2020 proběhla v naší školce canisterapie s panem Kašpárkem.